Zagin?? Jacek Urban.
05.08.2014.

Z ustale? policji wynika, ?e gdy?ski spo?ecznik i cz?onek organizacji pozarz?dowych spakowa? torb?, wyszed? z domu i wyjecha?. - Wielokrotnie opowiada? o tanich wycieczkach na Cypr - mówi znajoma zaginionego.


Ca?y tekst: http://trojmiasto.gazeta.pl/trojmiasto/1,35636,16266499,Zaginal_Jacek_Urban__Niedawny_kontrkandydat_Wojciecha.html#ixzz3CRTvEO1Z
Zmieniony ( 05.09.2014. )