TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 12:11
29 Marca 2023 (Środa)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5791 dni.
Strona startowa arrow Archiwum wiadomo?ci arrow Sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack
Sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack
02.08.2007.
 Dnia 01.08 odby?a si? kolejna sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack. Obrady rady prowadzi? przewodnicz?cy p. Mariusz Paj?k. Omawiano min. kwestie zwi?zane z organizacj? festynu 15.08 przy ?ródle Marii, wst?pne projekty bud?etu dzielnicy, oraz problem inwestycji na Wielkim Kacku. Zapraszamy do odwiedzenia naszych radnych na dy?urze w ka?d? ?rod? od godziny 17.00  w siedzibie rady dzielnicy w Szkole Podstawowej nr. 20 (w sierpniu dy?ury pe?ni?: p. Lucyna Winiecka, p. Bo?ena Witecka, p. Micha? Be?bot) W ka?d? ostatni? ?rod? miesi?ca swój dy?ur pe?ni równie? radny miasta p. Stanis?aw Borski.Zapraszamy do zg?aszania swoich problemów drog? internetow?, co stanowi nowo?? w funkcjonowaniu Rady Dzielnicy Wielki Kack. Wszelkie informacje mo?na wysy?a? na adres mail: rada@wielkikack.pl.

doda?: M. Be?bot
Zmieniony ( 06.05.2008. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
-->