TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 12:36
29 Marca 2023 (Środa)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5791 dni.
Strona startowa arrow Archiwum wiadomo?ci arrow Arka Gdynia u progu sezonu 2007/08
Arka Gdynia u progu sezonu 2007/08
23.07.2007.

 

Wybrany obraz

 

    Po wielu perypetiach, których ?wiadkami byli?my w minionym sezonie, wszystko wydaje si? wychodzi? na prost? i zmierza? w dobrym kierunku. Przypomnijmy, ?e ubieg?y sezon, a raczej jego wiosenna cz??? by?a ci?g?ym pasmem nieszcz???, które zepchn??y Ark? do drugiej ligi. Zacz??o si? od aresztowa? na masow? skal?, w wyniku których za kratki trafi?o wiele osób zwi?zanych z Ark?, z prezesem w??cznie. W klubie, na wyra?ny rozkaz w?a?ciciela g?ównego sponsora, firmy Prokom – Ryszarda Krauzego, przyznano si? do wszystkich zarzutów i dokonano w ten sposób swoistego „oczyszczenia”.

 Gdy sta?o si? jasne, ?e Arka sezon 2007/08 rozpocznie w drugiej lidze, pan Krauze nie tylko nie wycofa? si? ze sponsorowania klubu, lecz postanowi? zwi?kszy? nak?ady, zatrzymuj?c w klubie ca?? dru?yn?, z trenerem Wojciechem Stawowym na czele. Gest prezesa docenili kibice, którzy na ostatnie mecze zesz?ego sezonu stawili si? licznie przy ul. Olimpijskiej. Na ko?cz?cym sezon meczu przyja?ni z Lechem Pozna? zanotowano rekordow? w rundzie wiosennej frekwencj?, a kibice prze?yli niezapomniane chwile, dzi?ki ?wietnej grze pi?karzy oraz wspania?ej oprawie meczu, na któr? wydano ponad 2000z?. W ten sposób gdy?scy kibice udowodnili, ?e przypisana im etykietka najwierniejszych w Polsce nie mija si? z prawd?.

Przerwa pomi?dzy sezonami zosta?a przepracowana bardzo solidnie, zarówno przez pi?karzy jak i dzia?aczy. Ju? pod koniec zesz?ego sezonu w klubie zatrudniono dyrektora Roberta Potargowicza, teraz do??czy? do niego dyrektor sportowy Piotr Burlikowski. Obaj to ludzie m?odzi i bardzo ambitni, wida? wi?c wyra?nie jak? drog? pod??a Arka. Równie? na rynku transferowym w?odarze Arki nie zasypywali gruszek w popiele i Arka dokona?a najbardziej spektakularnych transferów na drugim froncie. Do klubu trafili: bramkarz Andrzej Bledzewski, obro?cy Marek Szyndrowski i Marek Baster, pomocnik Micha? ?ab?dzki oraz napastnik Marcin Chmiest. Zw?aszcza transfer tego ostatniego wywo?a? niema?e poruszenie. Przypomnijmy, ?e jest to najlepszy strzelec rundy jesiennej zesz?ego sezonu Ekstraklasy. Forma pi?karzy wydaje si? i?? w gór?. Pocz?tkowe wyniki sparingów, takie jak: 1:2 z Widzewem ?ód? czy 1:3 z Poloni? Warszawa nie napawa?y optymizmem, lecz ostatnie wyniki s? doprawdy imponuj?ce. Na obozie w Austrii Arka zremisowa?a 2:2 z graj?cym w najsilniejszym sk?adzie FC Brno – 5 zespo?em niez?ej czeskiej ekstraklasy oraz rozgromi?a 6:1 FC Sopron – 10 dru?yn? ligi w?gierskiej. Przebywaj?ca do niedzieli na obozie przygotowawczym Arka dysponuje kadr? z?o?on? z 25 bardzo dobrych zawodników i trenera Stawowego czeka prawdziwy ból g?owy, aby wybra? z nich najsilniejsz? jedenastk?, a przy okazji nie popa?? w konflikt z mniej graj?cymi zawodnikami.

Najwi?ksze oczekiwania kibiców jak zwykle zwi?zane s? z ulubie?cem gdy?skiej publiczno?ci Bartoszem ?aw?, a tak?e skutecznymi napastnikami Januszem Dziedzicem, Marcinem Wachowiczem oraz jego imiennikiem, wspomnianym ju? Chmiestem. Je?li trener Stawowy umiej?tnie posk?ada t? uk?adank?, czeka nas sezon pe?en wielu sportowych wra?e? i wspania?ych wyników. W tej sytuacji jedyne co mo?emy zrobi? to wspiera? dru?yn? na meczach w Gdyni oraz wyjazdach. Przypomnijmy, ?e klub zdecydowa? obni?y? si? ceny biletów na mecze przy ul. Olimpijskiej i s? one w tej chwili w bardzo przyst?pnych cenach. Nie pozostaje zatem nic innego jak t?umnie odwiedza? stadion i gor?co zagrzewa? pi?karzy do boju, aby po roku banicji Arka powróci?a tam gdzie jej miejsce.

Kibice Arki zapraszaj? wszystkich mieszka?ców Wielkiego Kacka na prezentacje dru?yny, która odb?dzie si? ju? w poniedzia?ek 30 lipca o godzinie 19:29 na ORP B?yskawica przy Skwerze Ko?ciuszki. Szczegó?y widoczne na plakatach na naszej pi?knej dzielnicy.
Mazzano i Prezes – Arka Gdynia Wielki Kack


Zmieniony ( 05.08.2007. )
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
 
-->