TEST

Wielki Kack - Gdynia, Trójmiasto, dzielnica, aktualności, firmy, rozrywka

Czas 11:46
29 Marca 2023 (Środa)
Jesteś zainteresowany reklamą na naszej stronie?
Prosimy o kontakt: reklama@wielkikack.pl - formularz
Zapraszamy także na nasze forum dyskusyjne.
http://forum.wielkikack.pl/
Działamy już: 5791 dni.
Strona startowa arrow Archiwum wiadomo?ci arrow Heineken Opener Festival 2007
Heineken Opener Festival 2007
20.07.2007.
    By? taki weekend, kiedy to Gdynia sta?a si? ,,Mekk?" dla 40 tysi?cy fanów ró?nych gatunków muzycznych i ró?nych wykonawców ?wiatowego formatu. Pielgrzymi przyw?drowali zarówno z ca?ej Polski, jak i Europy. Gdy?ski Heineken Open'er Festival, bowiem znajduje si? na letniej mapie festiwalowej Europy, ?ci?gaj?c, ca?kiem s?usznie zreszt?, t?umy uczestników. Nic w tym zaskakuj?cego nie ma, je?eli we?miemy pod uwag? fakt, jakiego kalibru arty?ci do nas zawitali. Nie zabrak?o gwiazd, które od lat ?wiec? blaskiem na ?wiatowej scenie. By? taki weekend, kiedy to Gdynia sta?a si? ,,Mekk?" dla 40 tysi?cy fanów ró?nych gatunków muzycznych i ró?nych wykonawców ?wiatowego formatu. Pielgrzymi przyw?drowali zarówno z ca?ej Polski, jak i Europy. Gdy?ski Heineken Open'er Festival, bowiem znajduje si? na letniej mapie festiwalowej Europy, ?ci?gaj?c, ca?kiem s?usznie zreszt?, t?umy uczestników. Nic w tym zaskakuj?cego nie ma, je?eli we?miemy pod uwag? fakt, jakiego kalibru arty?ci do nas zawitali. Nie zabrak?o gwiazd, które od lat ?wiec? blaskiem na ?wiatowej scenie.
Lotnisko w Babich Do?ach, na którym odby? festiwal szybko zacz??o si? wype?nia? artystami, fanami i...b?otem. Tego ostatniego unikn?li?my tylko pierwszego dnia, kiedy to stali?my si? uczestnikami, niew?tpliwie wielkiego wydarzenia. Swoj? obecno?ci?, bowiem zaszczycili nas raperzy z The Roots, których instrumentalny rap uznawany jest za klasyk? gatunku. Dali genialny koncert, po którym ?aden ich fan nie móg? by? zawiedzony. Obok nich pojawili si? reprezentanci nowojorskiej gitarowej alternatywy, na których koncert w Polsce czekano od lat .Arty?ci nie zawiedli Pewien mój znajomy, który jest najwi?kszym ich fanem, jakiego dane mi by?o pozna?, opisa? ich tegoroczny koncert w dwóch s?owach: ,,Sonic Killer".
Drugiego dnia mo?na by?o odnie?? wra?enie, ?e mamy rok 1968 i znale?li?my si? na festiwalu w Woodstock. Je?eli nie uda?o nam si? zdoby? kaloszy, pelerynek czy kapoków toczyli?my nierówn? walk? z b?otem (powszechnie nie wyst?puj?cym w takich ilo?ciach) oraz deszczem. Te niegodno?ci jednak ust?pi?y miejsca atrakcjom, jakie niós? ze sob? drugi dzie? festiwalu. W strugach deszczu t?umy bawi?y si? przy wyst?pie Brytyjczyków z Groove Armada, których radosne i skoczne bity porywa?y do ta?ca, a fantastyczne wizualizacje zachwyca?y. Jednak pere?k? tego dnia by? niew?tpliwie show oczekiwany od 12 lat. To w?a?nie wtedy po raz pierwszy (i jedyny) zagrali w Polsce nowojorscy raperzy z Beastie Boys. Tegoroczny wyst?p by? spektakularny, nie zabrak?o hitów, takich jak: ,,So what'cha want" czy granego od lat na koncertach, porywaj?cego t?umy, utworu ,,Sabotage" (dedykowanego prezydentowi Bushowi). By?o to 1,5 godziny cudownych wra?e? i fenomenalnej zabawy, których nie chce si? doczeka? ko?ca. Po Amerykanach nadszed? czas na kolejnych przedstawicieli Wysp Brytyjskich, zespó? The Muse. Pomimo pó?nej pory fani bawili si? przednio, s?uchaj?c materia?u pochodz?cego z dwóch ostatnich kr??ków kapeli.
Ostatniego dnia s?o?ce zaszczyci?o festiwal swoj? obecno?ci?. Cho? nie tylko ono. Obok niego pojawi?a si? pierwsza gwiazda wieczoru, czyli Bloc Party. Ich wyst?p jednak ,,zak?óci?a" masowa emigracja fanów do namiotu, w którym mia? odby? si? instrumentalny show Bestie Boys. Nie najlepszym pomys?em by?o zorganizowanie tego wyst?pu w ma?o pojemnym namiocie. Znakomita wi?kszo?? osób znalaz?a si? poza jego obr?bem. Show by? promocj? ostatniego albumu Amerykanów ,,The Mix-Up". Ku zaskoczeniu zgromadzonych nowojorczycy wprawili w ruch mikrofony i po raz kolejny wypadli ?wietnie. Gwiazd? ostatniego dnia by?a wokalistka przyby?a z dalekiej i zimnej Islandii - Bjork. Artystka, która zagra?a 4 lata temu w Sopocie, porwa?a widzów w otch?a? oryginalnych d?wi?ków. I prawdopodobnie nie zawiod?a nikogo.
Gdynia powinna by? (i zapewne jest) dumna z tego festiwalu. Jest to po pierwsze fantastyczna zabawa i niezapomniane wra?enia, zarówno dla gdynian, jak i przyby?ych innych zak?tków naszego globu uczestników, po drugie za? skuteczna promocja miasta.
Miejmy nadziej?, ?e wra?enia na podobnym poziomie organizatorzy zapewni? nam na przysz?orocznej edycji festiwalu, a trójmiejskie sklepy zaopatrz? si? profilaktycznie w wi?ksz? ni? w tym roku ilo?? artyku?ów pochodzenia gumowego, takich jak kalosze i kapoki.
Pozdrawiam
Do zobaczenia za rok.

Artyku?:Ola


Zmieniony ( 06.05.2008. )
 
« poprzedni artykuł
 
-->